Inledning

Kap.1

Kap.2

Kap.3

Tuesday, August 23, 2011

INTRO

HEJ

Appendix

Vill du bidra?

Styx förlag söker texter till Deontologin. Vi behöver texter till kapitel ett och till kapitel två.

Vi är intresserade av allt som passar inom de angivna ramarna: dikter, listor, cutups, haikus, argument, drömmar, allt. Texterna får hellre vara uttryck för ögonblick och erfarenheter än för analys och objektivitet. Vi vill hellre att du skriver om en torsdageftermiddag i paradiset, än om den perfekta konstitutionella strukturen i det ideala samhället (även om också detta går bra).

Skicka era bidrag till: deontologi@styxforlag.comDeontologin
(Prosa, dikt, rapport, ca 150/200 sidor + förord)

Deontologin kommer att bli en bok om hur vi skall ta oss härifrån. Den kommer att handla om den ideala världen och om hur vi skall ta oss härifrån och dit, snabbt och snyggt.

Boken kommer utformas som en antologi och vara en sammanställning av en mångfald uttryck från en mångfald individer. Den kommer bestå av en mängd transkriberade intervjuver och samtal. Den kommer innehålla texter av en mängd olika slag: dikter, listor, cut-ups, prosa, analyser, drömmar, haikus, etcetera. Texterna skall också gärna på något sätt anknyta till något eller några av de teman vi specificerat (se nedan).

Deontologin kommer vara uppdelad i fyra kapitel.

Kapitel ett skall vara en samling uttryck (intervjuvmaterial, haikus, dikter, noveller, argument, fragment) för den ideala världen - inte från ett objektivt perspektiv dock, utan inifrån. Uttrycken skall återspegla en erfarenhet och en vardag efter att den ideala världssituationen uppnåtts. (Vad gör man en eftermiddag kl 4? Hur tänker man? Hur umgås man? Hur känner man?) Bokens redaktörer (Styx) skall också i detta kapitel försöka göra en sorts preliminär analys. Sammanställa materialet, leta efter konsensus eller, om inte det går, åtminstone en sorts minsta gemensamma nämnare.

Kapitel två skall vara en nutidsanalys som görs i ljuset av resultaten från kapitel ett. Samma teman som kom till uttryck i kapitel ett skall behandlas och analyseras. Närvaron och frånvaro av dess uttryckta ideal skall kartläggas i dagens samällle. Kapitlet skall skrivas från ett generiskt perspektiv och inte direkt innehålla några sakpolitiska ställningstaganden, även om det kan ta samtidspolitiska händelser som exempel

Kapitel tre skall vara en analys av de föregående kapitlen och en handlingsplan. Kapitel tre ska svara på frågan: Hur skall vi ta oss från det tillstånd som kom till uttryck i kapitel två till den situation som skildras i kapitel ett.

Kapitel fyra skall återknyta till kapitel ett och vars en samlig uttryck för vägen från ideal via analys till handlig. Dessa skall kunna vara av varierat slag: intervjuvmaterial, haikus, argument, dikter, noveller, etcetera.

Teman:

- Kultur: Musik, teater, dans, konst, poesi, arkitektur (upplevelse intensitet, värde, funktion)
- Känsloliv (intensitet, utveckling)
- Boende (Fast, nomadiskt, både och)
- Världsorganisation (maktfördelning, deltagarelementen).
- Världsmedborgarskap (För vem?)
- Nationalitet (platsbundna, som nu eller plats obundna, dvs att nationalitet är ett system av skatter, vård, skola, etc som inte är bundet till en plats, utan olika system, svenskt eller finskt, kan väljas av vemsomhelst varsomhelst)
- Politik (funktion, värde, fördelningspolik, medborgarlön)
- Egendom (ägande, accumulativt, användningsbaserar)
- Kärleksrelationer (HBTQ,tvåsamhet)
- Arbete (värde, funktion, personbundenhet, utveckling, konst)
- Pengar (funktion, begränsningar)

Tuesday, August 23, 2011